top of page

BAGGRUND

Lokomotivværkstedet fra 1907 er kendetegnende ved sin størrelse og sit shedtag, som gav arbejderne et ensartet ovenlys hele dagen. Desuden er det et tidligt eksempel på en kombineret flade- og hallebygning. Taget er løftet i midten, da der skulle være plads til en stor løbekran, der kunne løfte de tunge lokomotiver. I den store bygning blev damplokomotiver og senere andet lokomotivmateriel efterset og repareret. Damplokomotiverne kom til et stort eftersyn hvert fjerde år og til et mindre hvert andet år. Et stort eftersyn kunne vare helt op til otte måneder. 

Inde i bygningen er der en 10 meter lang skydebro, så man kunne flytte de store lokomotiver mellem de forskellige værkstedsfunktioner og spor. I hele området kan man bogstavelig talt følge sporene fra det ene værksted til andet og se hvordan de enkelte værksteder afhang af hinandens ekspertise. Ved de store eftersyn blev alt skilt ad og de forskellige dele blev kørt til de respektive værksteder via smalsporene. Lokomotivværkstedet og dens inventar har således en særlig kulturhistorisk betydning og har derfor høj kulturhistorisk betydning og fortælleværdi.

 

Sporene fra lokomotivværkstedet fører direkte ind i kedelsmedjen fra 1907. Lokomotiverne kunne via sporene køres fra lokomotivværkstedet til smedjen. Ved hjælp af en stor loftskran løftede man kedlerne af lokomotivet, så de kunne blive skilt ad, repareret og renset. Der er stadig et smalspor, som blev brugt til at fragte materiel rundt mellem værkstederne. Kedelsmedjen og dens inventar, så som smalsporene, er et karakteristisk eksempel på en hallebygning og har en særlig kulturhistorisk betydning, idet den illustrerer sammenhængen mellem de enkelte værksteder.

...og det er her i disse imponerende omgivelser vi tilbyder, at facilitere din næste event!

bottom of page